Prodloužená záruka

Prodloužená záruka


Jak získat pojištění prodloužené záruky?
 

 1. Vyberte si zboží a v košíku zaškrtněte políčko „Delší záruka na 30 měsíců (+6 měsíců)“ nebo „Delší záruka na 36 měsíců (+12 měsíců)“.

 2. U každého výrobku, ke kterému si můžete Pojištění prodloužené záruky sjednat, uvidíte vždy přesnou částku za pojištění. Ta je 10 % z kupní ceny s DPH u Pojištění prodloužené záruky na 30 měsíců (+6 měsíců) a 20 % z kupní ceny s DPH u Pojištění prodloužené záruky 36 měsíců (+12 měsíců. V případě uplatnění slevy se částka za pojištění počítá z ceny zboží před slevou.
   


Jak to funguje při hlášení pojistné události?


V případě vzniku pojistné události kontaktujte zákaznickou linku na mobilním čísle +420 777 978 673, kde vám operátor sdělí další postup.

V případě pojistné události, při níž lze nefunkční věc opravit, dostanete od nás proplaceny náklady na opravu tohoto výrobku.

V případě, že výrobek nebude možné opravit, vyplatíme vám časovou cenu výrobku. V takovém případě pojištění prodloužené záruky zaniká.


Co je to časová cena zboží?


Časová cena se vypočítá z kupní ceny výrobku, z níž se za každý započatý měsíc od nákupu odečte 1 %.Co když zboží vrátím nebo reklamuji ještě v průběhu zákonné záruky?
 

 • Pokud je objednané zboží včetně pojištění prodloužené záruky hrazeno předem, avšak objednávku musíte z nějakého důvodu zrušit, vrátíme vám celou částku včetně zaplaceného pojistného. To samé platí i v případě vrácení zboží ve 14denní lhůtě od nákupu.
 • V případě, že je v průběhu zákonné záruční doby uplatněna reklamace, v rámci níž je vám vrácena kupní cena, pojištění automaticky zaniká a pojistné vám vrátíme. Dojde-li v rámci uplatněné reklamace k výměně zboží, vztahuje se pojištění automaticky na vyměněné zboží, jako by šlo o zboží původní.Základní informace i pojištění
 

 • Na pojistné plnění se nevztahuje žádná spoluúčast pojištěného.
 • Pojištění se řídí pojistnými podmínkami platnými ke dni přistoupení pojištěného k pojištění (viz níže).
 • Pojištění kryje nefunkčnost zboží, podobně jako zákonná záruka prodejce, v době po uplynutí zákonné záruky.
 • Vztahuje se na vybranou elektroniku a spotřebiče v hodnotě od 2 000 Kč do 80 000 Kč.
 • Pojištění nelze sjednat ke zboží, které je používáno pro profesionální či jinak výdělečnou činnost.
 • Výše poplatku za pojištění se stanoví v závislosti na kupní ceně zboží a délce pojistné doby – konkrétní výši poplatku zjistíte přímo v nabídce pojištění ke konkrétnímu zboží.
 • Pojistné plnění v případě pojistné události spočívající v nefunkčnosti zboží:
  • Oprava poškozeného zboží až do výše časové ceny, max. však 30 000 Kč,
  • Není-li oprava možná, vyplacení časové ceny,
 • Časová cena vyjadřuje pokles hodnoty zboží v čase. Stanoví se ke dni vzniku pojistné události a vypočítá se tak, že se od kupní ceny zboží za každý i započatý měsíc ode dne nákupu až do dne vzniku pojistné události odečte 1% z této kupní ceny.
 • Pojišťovna poskytne pojistné plnění maximálně třikrát během běžného roku, avšak součet plnění nesmí přesáhnout časovou cenu.
 • Pojištění se vztahuje pouze na území České republiky.
 • Naše společnost neplní pojistné např. v případě, že k nefunkčnosti došlo v důsledku nedbalosti, v případě běžného opotřebení, povrchové vady, které nemají vliv na funkčnost, potíže s operačním systémem nebo softwarem apod. Kompletní seznam výluk naleznete v pojistných podmínkách (viz níže).

   

Produkt byl přidán do porovnání. V porovnání máte 0 produkty. Přejít na porovnání